Naslovnica ZANIMLJIVOSTI Zdravo i socijalno angažirano starenje

  Zdravo i socijalno angažirano starenje

  Podijeli objavu

  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine sudjeluje u projektu Društvene inovacije za integriranu zdravstvenu njegu starijeg stanovništva u ADRION regijama (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION regions) – SI4CARE, kao partner projekta.

  Vizija SI4CARE projekta u 10 zemalja partnera projekta je uspostaviti učinkovit sustav dugotrajne njege zasnovan na procesu socijalnih inovacija, omogućen digitalizacijom (tehnologijom) i osnažen nacionalnim i regionalnim pravnim okvirima, kao potpora starijim osobama, čak i u udaljenim područjima kako bi ih zadržao u zajednici.

  Glavni cilj projekta SI4CARE-a je doprinos stvaranju transnacionalnog učinkovitog sustava za primjenu Socijalnih inovacija u integriranim zdravstvenim uslugama za stariju populaciju u zemljama ADRION regije (Slovenija, Italija, Hrvatska, BiH, Grčka, Crna Gora i Srbija) kroz mrežu suradnje i jedinstvenu strategiju pretočenu u regionalne i nacionalne akcijske planove, implementirane i praćene unutar pilota, nakon što su inovativni pristupi testirani i podržani od strane ICT sustava za podršku u odlučivanju.

  Svrha projekta je doprinos socijalnim inovacijama, budući da SI4CARE u regiji ADRION ima za cilj riješiti potrebe starije populacije u smislu dugotrajne zdravstvene skrbi, posebno u udaljenim područjima, stvaranjem suradničkog okruženja u kojem je važno oblikovati rješenja i uključiti veliku transnacionalnu zajednicu koja predstavlja sve relevantne aktere, poput javnih i privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, korisnika i udruga, akademske zajednice i društvenih poduzetnika, dobrovoljnih društava, nevladinih organizacija i javnih tijela.
  Do sada su u okviru ovog projekta, koji traje od prosinca 2020. godine, poduzete mnoge aktivnosti na realizaciji zacrtanih ciljeva svih projektnih partnera pa tako i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

  Prije svega urađen je sveobuhvatan posao kako bi se procijenila trenutna situacija sustava zdravstvene i socijalne zaštite i kako bi se razumjele potrebe i izazovi u oblasti zdravog starenja gdje je SI4CARE partnerstvo provelo istraživanje. Ukupno 31 intervju s kreatorima politike, 216 anketa s operativnim akterima i više od 600 anketa sa starijim građanima u 6 ADRION zemalja. SI4CARE partnerstvo je do sada utvrdilo da je važno identificirati dostupne usluge i tehnologije, te njihovu potražnju.
  Posebno je važno integralno povezati i omogućiti rješenja kao što su informatičkotehnološka, digitalizacija, nove procedure i protokole kroz politiku i upravljanje. Društvo može imati koristi od implementacije ovih rješenja na individualnom nivou ili nivou institucije/zajednice. Predložena rješenja moraju biti usmjerena na prevenciju i predviđanje, a ne na liječenje, a rješenja moraju biti dostupna i (ili posebno) ljudima u ruralnim i drugim udaljenim područjima.

  Do sada je SI4CARE partnerstvo identificirao određene izazove u ADRION regiji:
  – fragmentiranost u lancu odlučivanja;
  – niska standardizacija i nedovoljna upotreba dostupnih informatičkotehnoloških alata i pametnih uređaja;
  – slabosti u politikama prostornog planiranja za poboljšanje e-njege u odnosu na dugotrajnu njegu, kako bi se omogućila bolja dostupnost, posebno u ruralnim ili udaljenim područjima;
  – nedostatak svijesti i znanja da bi se starijima omogućilo što je moguće više uključivanje u normalan život;
  – definiranje zajedničkog pristupa liječenju ljudi u institucijama ili unutar njihove zajednice kako bi im se omogućilo da imaju društvene odnose, fizičke aktivnosti, pravilnu ishranu itd.;
  -nedovoljna dostupnost, priuštivost i dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe, posebno u ruralnim i udaljenim područjima.

  U smislu kreiranja zdravstvene politike, potrebno je pokazati ekonomsku i financijsku održivost novih rješenja, koja imaju pozitivan utjecaj na smanjenje opterećenja u bolnicama, troškova liječenja i mobilnosti.

  Partneri projekta će blisko surađivati s kreatorima politika, stručnjacima i praktičarima kako bi se definirali zajednički izazovi koji se mogu usvojiti u praksi primjenom dostupnih rješenja. Partnerstvo planira nekoliko pilot aktivnosti u različitim zemljama, uglavnom usmjerene na poboljšanje pristupačnosti i smanjenja vremena čekanja, te širenja novih e-usluga. Efikasnost i efektivnost pilot aktivnosti će se pratiti kroz ključne indikatore učinka i činit će osnovu za sadržaj transnacionalne strategije i nacionalnih i regionalnih akcijskih planova. Prednost SI4CARE partnerstva je zasnovana na multisektorskom i ekspertnom timu koji može pokriti četiri glavna područja stručnosti koja su fundamentalna za društvene inovacije i tehnološku difuziju.

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, županije/kantoni imaju individualno uređene zdravstvene sustave sa svojim evidencijama i bazama podataka koje nisu međusobno povezane, te nedostaju jedinstveni podaci o vodećim oboljenjima i pruženim zdravstvenim uslugama kod starije populacije. Osnovni cilj je identificirati slabosti sustava i planiranje bolje zdravstvene zaštitu za stariju populaciju kroz proces prikupljanja podataka o zdravstvenim uslugama koje se pružaju starijoj populaciji u zdravstvenim ustanovama u FBiH, te ponuditi rješenja za unapređenje politike zdravstvene zaštite starije populacije.

  Podijeli objavu