Naslovnica POLITIKA Federalni zrakoplovi za gašenje požara: Prvo radna skupina i Elaborat

Federalni zrakoplovi za gašenje požara: Prvo radna skupina i Elaborat

Podijeli objavu

Vlada FBiH je usvojila informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH, koju je sačinila Federalna uprava civilne zaštite po zaključku Vlade od 15.8.2021. godine.

Ova uprava je zadužena da Vladi predloži rješenje o imenovanju radne grupe koja će izraditi Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, financiranje i druga pitanja značajna za uspostavljanje, funkcioniranje i uporabu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja.

Cilj Elaborata je omogućiti Vladi FBiH konačno opredjeljenje o izboru i optimalnom broju letjelica, logističkoj podršci, načinu organizacije i financiranja te uspostavljanju, funkcioniranju i uporabi zračnih snaga za gašenje požara i provođenje drugih zadataka zaštite i spašavanja.

Federalna uprava civilne zaštite je, također, dužna predložiti način organizacije i funkcioniranja zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja u FBiH, a u okviru strukture FUZC.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da u Proračinu FBiH za 2022. godinu osigura dodatna sredstva Federalnoj upravi civilne zaštite za realizaciju ovih aktivnosti.

Vlada se opredijelila da u okviru prve faze nabavi letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (dva zrakoplova air traktora i dva helikoptera), za šta će u Proračunu FBiH biti osigurana financijska sredstva u godišnjim iznosima definiranim u Elaboratu o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje.

Podijeli objavu