Naslovnica GOSPODARSTVO Marija Buntić: Elektroprivreda HZ HB u prvih pola godine ostvarila dobit od...

  Marija Buntić: Elektroprivreda HZ HB u prvih pola godine ostvarila dobit od preko 19,5 milijuna KM

  Podijeli objavu

  Elektroprivreda HZ HB u proteklih pola godine ostvarila je dobit od preko 19,5 milijuna KM, a prema riječima Marije Buntić rukovoditeljice Sektora korporativnih komunikacija u EP HZ HB d.d. Mostar, ovo poduzeće u planu ima višemilijunska ulaganja u obnovljive izvore energije

  Ulaganja u obnovljive izvore energije, u prvom redu u vjetro elektrane kao i u solarne elektrane, donijet će višestruke društvene koristi, kako za lokalnu razinu tako i za cijelu FBiH.

  Kako posluje EP HZ HB?

  Sa zadovoljstvom mogu reći da, JP Elektroprivreda HZ HB d.d .Mostar posluje jako uspješno. Prije svega svim kupcima osiguravamo dostatne količine električne energije. U prvom polugodištu tekuće godine ostvarili dobit od preko 19,5 milijuna konvertibilnih maraka, a prošlu 2020. godinu završili smo također s pozitivnim poslovnim rezultatom.

  Također mogu istaći da sve obveze prema povjeriteljima , (dobavljačima, državi, radnicima i dr.), izvršavamo uredno i na vrijeme, poduzeće je likvidno, i svakodnevna likvidnost niti u jednom trenutku nije dovedena u pitanje.

  Negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija FBIH komentirali ste kao ne utemeljeno i pristrano, kako komentirate „ rastrošnost“ kad je u pitanju nabava vozila i trošak od 8,6 mil km za topli obrok?

  Kao što sam već rekla mišljenje Ureda za reviziju, na naša financijska izvješća za 2020. godinu, je neutemeljeno i pristrano, što je i potvrdio neovisni revizorski konzorcij. Kad je u pitanju naknada za topli obrok naših zaposlenika, ona se isplaćuje sukladno zakonu i Granskom kolektivnom ugovoru elektroprivredne djelatnosti u FBiH, dakle trošak za topli obrok zaposlenika sukladan je zakonu, Granskom kolektivnom ugovoru i Planu poslovanja Društva. Što se tiče nabave vozila, mogu reći da je, svaka nabava planirana u Planu nabava , koji je sastavni dio Plana poslovanja, koji sukladno zakonu usvaja Skupština (vlasnik) poduzeća.

  Naš rad organiziran je kroz sedam organizacijskih dijelova, na distributivno – opskrbnom području u 35 općina i gradova u FBiH, a energiju proizvodimo u sedam hidro elektrana i jednoj vjetro elektrani. Sve nabave za svakodnevno obavljanje poslove se planiraju sukladno potrebama i po predviđenim zakonskim procedurama provode.

  Kako komentirate kreditno zaduženje od 65 mil KM?

  Poznato vam je da smo mi, do sredine 2019. godine bili opskrbljivač električnom energijom Aluminija dd Mostar, sukladno odluci Skupštine Društva. Kako nismo imali dovoljnu količinu energije iz vlastite proizvodnje, istu smo nabavljali na tržištu. S obzirom da Aluminij dd Mostar nama nije izmirio svoje obveze, zadužili smo se kod komercijalne banke, i tim sredstvima platili energiju kupljenu za Aulmiinij dd Mostar, kako ne bi doveli u pitanje tekuću likvidnost našeg poduzeća.

  Recite nam nešto o vašim razvojnim planovima

  U tijeku je realizacija projekta VE Poklečani, na području Općine Posušje, na osnovu potpisanog ugovora o Koncesiji, izgradit ćemo Vjetroelektranu sa 20 turbina, snage 6,6 MW, ukupne instalirane snage 132,00 MW, sa mogućom prosječnom proizvodnjom 436.960,00 MWh.

  Ukupni investicijski troškovi su utvrđeni u iznosu od 260.315.263,58 KM. Eksploatacijski period počinje sa puštanjem pogona u rad, čija se isplativost promatrala u vremenskom perioda od 20 godina životnog vijeka trajanja pogona.

  Financijska opravdanost je provedena na osnovu utvrđene financijske konstrukcije financiranja u iznosu od 100% kreditnih sredstava.

  Ukupna neto dobit, nakon puštanja pogona u rad, iznosi 402.500.702,62KM, odnosno u prosjeku 20.125.035,13 KM/god.

  Promatrano sa aspekta investitora prihodi ostvareni prodajom električne energije iz pogona VE Poklečani pokrivaju operativne troškove i troškove otplate kreditnih sredstava. Uložena sredstva investitora, pri primijenjenoj diskontnoj stopi 3,25 % vratila bi se u 8 (osmoj) godini eksploatacije.

  Promatrano sa šireg društvenog aspekta VE Poklečani ostvaruju višestruke društvene koristi, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Ove koristi se prikazuju kroz direktne i indirektne koristi za društvenu zajednicu Županije Zapadnohercegovačke. Plaćanjem odgovarajućih doprinosa, poreza i naknada u toku kompletnog vijeka trajanja vrši se direktno povećanje prihoda za lokalni nivo i nivo FBiH.

  Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, uz ostale razvojne projekte u okviru projektiranja i izgradnje proizvodnih kapaciteta isključivo iz obnovljivih izvora energije, planira kroz određenu faznost izgraditi sunčanu fotonaponsku elektranu “EPHZHB 1” na području gospodarsko-proizvodne zone „Dubrava 2“, Hodovo, općina Stolac, koja bi u konačnici imala snagu 150 MW, a u prvoj fazi izgradnje 100 MW.

  Prijedlog izgradnje navedene sunčane fotonaponske elektrane nalazi se u Prostornom planu općine Stolac za razdoblje od 2013. do 2023. godine, prednacrt plana od travnja 2015. godine te u dokumentu Izmjene i dopune prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013. do 2023. godine, prednacrt od veljače 2021. gdje je naznačeno da će prostornim planom u novim gospodarsko-proizvodnim zonama buduće sunčane fotonaponske elektrane zahtijevati izgradnju novih transformatorskih postrojenja unutar predviđenih zona s pripadajućim kabelskim vodovima kao i dalekovodima kojima će se nove trafostanice priključiti na postojeći prijenosni elektroenergetski sustav. Za potrebe povezivanja FNE „EPHZHB 1“ s prijenosnom mrežom (DV 220 kV Mostar 3 – Trebinje 2) bit će izgrađeno novo transformatorsko postrojenje TS x/220 kV koja će biti locirana u sjeverozapadnom predjelu zone Dubrava 2 kako bi ista bila što bliža spomenutom visokonaponskom vodu.

  U našim razvojnim planovima također je i VE Velika Vlajna na brdu Bile sjeverozapadno od Mostara, VE Planinca na brdu Planinica , također područje grada Mostara, te VE Borova Glava na području Livna.

  Večernji List

  Podijeli objavu