Naslovnica Oglasi UPIŠI CESTOVNI PROMET NA LOGOSU!

UPIŠI CESTOVNI PROMET NA LOGOSU!

Podijeli objavu

Visoka škola „Logos centar“ Mostar je visokoškolska institucija koja studentima nudi širok izbor studija kojima mogu ravnopravno konkurirati na tržištu rada na domaćem i svjetskim tržištima.

Studijski program „Promet“ studentima nudi obrazovanje za, danas jedno od najpoželjnijih zanimanja – Inženjera cestovnog prometa! Studij je postavljen na način da korištenjem suvremenih tehnologija kombinacijom teorijskog i praktičkog znanja i razumijevanja logističkih procesa suvremenih gospodarstava studente osposobljava i priprema za sudjelovanje na tržištu rada.

Upoznavanjem i istraživanjem teorijskih, tehničko-tehnoloških i praktičnih rješenja suvremenih transportnih tehnologija i sustava, logistike te optimizacijom prometnih procesa student stječe sve potrebne kompetencije da svojim budućim djelovanjem pridonosi razvoju sustava u kojima će se dalje razvijati.

Potreba za prometnim stručnjacima proizlazi iz geostrateškog položaja Bosne i Hercegovine, koja kao sudionik paneuropskog koridora, daljnjim ulaganjem u prometni sustav može ravnopravno sudjelovati u raspodjeli prometnih tokova Europe, ašto za posljedicu ima i unutarnji razvoj gospodarstva.

Postani student!

Preddiplomski studij Prometa, smjer Cestovni promet, traje tri, odnosno četiri godine i po završetku se stječe stručni naziv Prvostupnik (Bachelor) inženjer cestovnog prometa s ukupno 180 ECTS ili 240 ECTS bodova.

Programom je predviđeno da završeni studenti ovladaju vještinama koje su povezane i koje se temelje na suvremenim znanstvenim spoznajama u svim fazama proizvodnje prometnih usluga, eksploatacije, održavanja sredstava rada i razvoja kompanija.

Studij Promet koji nudi Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru ima sve što je potrebno za edukaciju inženjera cestovnog prometa na tržištu rada.

Biraj smjer koji će izgraditi tvoju budućnost. Upiši Promet!

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru
Bišće polje bb, 88 000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 445 800
+387 (0)36 445 801
Web: www.logos-centar.com
E-mail: info@logos-centar.com

Podijeli objavu