Naslovnica SERVISNE INFORMACIJE Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padalina i...

Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padalina i niskih temperatura

Podijeli objavu

Operativni centar civilne zaštite HNŽ-a izdao je preporuku svim pravnim i fizičkim osobama da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah poduzmu preventivne mjere  koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), a posebno mjere koje se odnose na:

Obvezu pravnih osoba da sukladno svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja poduzmu pravovremeno mjere i aktivnost koje će doprinijeti efikasnom i brzom reagiranju na najavljene vremenske prilike, te samim tim ublažiti djelovanje istih i smanjiti eventualne štete na materijalnim i drugim dobrima.

Obvezu fizičkih osoba za provođenjem osobne i uzajamne zaštite, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organiziranog učešća građana  u zaštiti  i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Posebno se apelira na pravne osobe koje imaju potpisane sporazume, odnosno ugovore  kako na razini Županije, tako na razini općina/Grada Mostara, da pripreme adekvatnu mehanizaciju i da na vrijeme reagiraju na najavljene snježne padaline i pravovremeno poduzmu sve aktivnosti oko angažiranja gospodarskih i drugih pravnih osoba na uklanjanju snijega i snježnih nanosa sa prometnica i drugih infrastrukturnih objekata, kao i na sve pravne i fizičke osobe da na vrijeme poduzmu potrebne mjere na uklanjanju snijega, skidanju leda i ledenica.

Upozoravaju se fizičke osobe da snježni pokrivač stvara ozbiljne probleme u odvijanju prometa u gradovima, prigradskim i seoskim naseljima, te ugrožava normalno odvijanje života i rada u navedenim područjima što se ogleda u otežanom opskrbljivanju stanovništva životnim namirnicama, otežanom pristupu školskim, zdravstvenim, poslovnim, privrednim i raznim javnim objektima. U takvim situacijama često dolazi do kvarova na električnim, PTT, vodovodnim i drugim infrastrukturnim objektima, što dovodi do čestih prekida u opskrbljivanju stanovništva električnom energijom, vodom kao i do prekida PTT veza, stoji u preporuci koju je objavio Operativni centar civilne zaštite HNŽ-a.

Brotnjo.info

 

 

 

Podijeli objavu