Naslovnica POLITIKA Vlada FBiH ima vlastiti tzv. Lex Agrokor: Uvodi povjerenike u poduzeća od...

Vlada FBiH ima vlastiti tzv. Lex Agrokor: Uvodi povjerenike u poduzeća od sistemskog značaja

Podijeli objavu

Na snagu je stupila Uredba o postupku izvanrednog nadzora u gospodarskim društvima od sistemske vrijednosti za Federaciju BiH koju je donijela Vlada Federacije BiH, a koja je već objavljena u Službenom listu FBiH.

Ovom uredbom se, u cilju stvaranja uvjeta za stabilizaciju poslovanja društava od sistemskog značaja koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabilizacije poslovanja, uređuju uvjeti za definiranje gospodarskih društava od sistemskog značaja za FBiH i većinskih vlasnika u tim društvima, izvanredne mjere nadzora u gospodarskim društvima od sistemskog značaja za Federaciju BiH, otvaranje postupka izvanrednog nadzora, provođenje postupka izvanrednog nadzora, pravne posljedice otvaranja i provođenja postupka izvanrednog nadzora, uloga nadležnih tijela u Federaciji BiH u provođenju mjera izvanrednog nadzora, kao i druga pitanja u vezi s izvanrednim nadzorom u gospodarskim društvima od sistemskog značaja za Federaciju BiH.

Kako je navedeno, uredba se ne primjenjuje na financijske institucije, banke, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje mirovinskim fondovima, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva i mikrokreditne organizacije koje reguliraju posebni zakoni.

U Uredbi piše kako su gospodarska društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH ona gospodarska društva koja samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim ili povezanim društvima znatno utječu na gospodarstvo, socijalnu i financijsku stabilnost u Federaciji BiH, a koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: zapošljavaju više od 1.000 radnika i ostvaruju godišnje prihode veće od 500 milijuna KM, prenosi Klix.ba.

Vlada FBiH odlukom o pokretanju postupka izvanrednog nadzora definira konkretne mjere izvanrednog nadzora za svako gospodarsko društvo od sistemskog značaja za Federaciju BiH.

Mjere mogu uključivati:

a) pojačan nadzor nad primjenom Zakona o financijskom poslovanju od Porezne uprave Federacije BiH, u skladu s odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15);
b) pojačan nadzor nad uvjetima vezanim za transakcije između povezanih osoba od Porezne uprave Federacije BiH, u skladu s odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH;
c) pojačan nadzor nad poštivanjem Zakona o radu od inspekcije rada;
d) formiranje odbora povjerilaca s jasno definiranim ovlastima;
e) pojačan nadzor nad davanjem garancija, davanjem novčanih pozajmica, davanjem robnih pozajmica, davanjem avansa i bilo kojih drugih jamstava i koristi neposredno ili posredno većinskom vlasniku i povezanim osobama;
f) pojačan nadzor nad preuzimanjem duga, plaćanjem umjesto većinskog vlasnika i povezanih osoba;
g) pojačan nadzor nad raspolaganjem imovinom društva osim uz prethodno pribavljenu suglasnost povjerenika;
h) druge specifične mjere u zavisnosti od potrebe upravljanja sistemskim rizikom.

Odluku o uvođenju mjera izvanrednog nadzora, Vlada FBiH donosi na prijedlog resornog federalnog ministarstva u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, u  ovisnosti od registrirane djelatnosti gospodarskog društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH. Odlukom Vlade FBiH osim gospodarskog društva od sistemskog značaja na koje se odluka odnosi, definiraju se i sve povezane osobe s kojima su transakcije predmet nadzora povjerenika.

Mjere izvanrednog nadzora primijenit će se na gospodarsko društvo i sva njegova ovisna i povezana društva, koja samostalno, ili zajedno sa svojim ovisnim ili povezanim društvima imaju sistemski značaj za Federaciju BiH, a koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabilizacije poslovanja.

Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministarstva u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, imenuje povjerenika za provođenje mjera izvanrednog nadzora.

Povjerenik vrši nadzor nad provođenjem mjera izvanrednog nadzora, on nema izvršnu korporativnu funkciju i ne mogu mu se propisati nadležnosti vezane za redovito poslovanje gospodarskog društva, prenosi Klix.ba.

“Povjerenik je dužan mjesečno izvještavati Vladu FBiH o poduzetim mjerama i stanju u gospodarskom društvu, uključujući i izvješće o svim transakcijama i poslovima između gospodarskog društva, većinskog vlasnika i povezanih osoba. Troškove rada povjerenika snosi resorno federalno ministarstvo. Odlukom o uvođenju mjera izvanrednog nadzora, Vlada FBiH propisuje visinu naknade za rad povjerenika. Stručne i administativno – tehničke poslove za potrebe povjerenika vrši resorno federalno ministarstvo”, piše u Uredbi Vlade FBiH.

Podijeli objavu